PZU - benefity.ciz.org.pl

tel.
tel.
Przejdź do treści

OPIEKA MEDYCZNA
JUŻ OD 47 ZŁ MIESIĘCZNIE
Pakiet medyczny PZU to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią czas, komfort, poczucie bezpieczeństwa oraz pragną zadbać o zdrowie i szybko zweryfikować niepokojące objawy.

wizyty u internisty i pediatry umawiane są w ciągu maksymalnie
2 dni roboczych, u specjalisty w ciągu 5 dni roboczych,

dostęp do lekarzy nawet 35 specjalizacji bez skierowania
oraz do ponad 400 badań i zabiegów ambulatoryjnych,

honorowane są skierowania na badania diagnostyczne
wydane przez lekarzy spoza sieci PZU,

dostęp do przeszło 2200 placówek medycznych
w 600 miastach w Polsce (także w miastach powiatowych),

brak karencji (czasowe ograniczenie opieki),

konsultanci infolinii służą pomocą przez całą dobę,
7 dni w tygodniu.
Z oferty mogą skorzystać osoby aktywne zawodowo ( zobacz co kryje się pod tym pojęciem), nie posiadające orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności lub osoby pobierające renty inwalidzkie.
Osoby w wieku powyżej 67 lat mogą zostać objęte ochroną pod warunkiem, że są rodzicem lub teściem członka CIZ ubezpieczonego w jedym z poniższych pakietów PZU.
OPIEKĄ MEDYCZNĄ KOMFORT, KOMFORT PLUS I OPTIMUM MOGĄ BYĆ OBJĘTE:
osoby które nie ukończyły 67 lat, oraz dzieci (w ramach pakietu mini rodzinnego lub rodzinnego), które nie ukończyły 18 lat lub jeśli uczęszczają do szkoły – 25 lat w okresie obowiązywania umowy generalnej pomiędzy CIZ a PZU.
OPIEKĄ MEDYCZNĄ STANDARD dla SENIORA
MOGĄ BYĆ OBJĘTE:
bez względu na wiek, pod warunkiem, że są rodzicem lub teściem członka CIZ, objętego ubezpieczeniem PZU zdrowie. Opieka trwa bez ograniczeń, dopóki trwa umowa generalna zawarta pomiędzy CIZ a PZU.
TERMINY ZGŁOSZENIA DO OPIEKI MEDYCZNEJ:
Do 23 dnia każdego miesiąca z początkiem opieki od 1 dnia kolejnego miesiąca.
Jeżeli powyższa data przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, należy przyjąć, że ostatnim dniem zgłoszeniowym jest dzień roboczy przypadający przed tą datą.
WARIANTY UBEZPIECZENIA:
opis znaczników w porównaniu / tabeli:  +  usługa / konsultacja w zakresie, -- brak usługi / konsultacji w zakresie
Zakres ubezpieczenia
KOMFORT
Komfort Plus
Optimum
Standard
(dla Seniora)
Składka od (w zależności od pakietu: indywidualny, mini rodzinny czy rodzinny) :
79 zł
112 zł
172 zł
47 zł
Szczegóły:
Ilość placówek medycznych w Polsce (około):
2 200
2 200
2 200
2 200
Wiodące placówki medyczne w dużych miastach:
PZU Zdrowie (placówki własne) CMP, Polmed, LUX MED
Rezerwacja świadczeń medycznych poprzez całodobową infolinię
+
+
+
+
Nielimitowane konsultacje lekarskie
1. internista (lekarz chorób wewnętrznych)
+
+
+
--
2. lekarz rodzinny
+
+
+
--
3. pediatra
+
+
+
--
4. alergolog
+
+
+
+
5. anestezjolog
+
+
+
--
6. audiolog
+
+
+
--
7. chirurg ogólny
+
+
+
+
8. chirurg onkolog
+
+
+
--
9. dermatolog
+
+
+
+
10. diabetolog
+
+
+
+
11. endokrynolog
+
+
+
+
12. gastrolog
+
+
+
+
13. ginekolog
+
+
+
+
14. hematolog
+
+
+
--
15. hepatolog
+
+
+
--
16. kardiolog
+
+
+
+
17. nefrolog
+
+
+
+
18. neurolog
+
+
+
+
19. okulista
+
+
+
+
20. onkolog
+
+
+
--
21. ortopeda
+
+
+
+
22. otolaryngolog
+
+
+
+
23. pulmonolog
+
+
+
+
24. reumatolog
+
+
+
+
25. urolog
+
+
+
+
26. lekarz chorób zakaźnych
--
+
+
--
27. neurochirurg
--
+
+
--
28. radiolog
--
+
+
--
29. wenerolog
--
+
+
--
30. psychiatra
--
+ 4 wizyty w roku
+ 4 wizyty w roku
--
31. psycholog
--
--
+ 4 wizyty w roku
--
32. chirurg naczyniowy
--
--
+
--
33. lekarz specjalizacji rehabilitacji
--
--
+
--
34. proktolog
--
--
+
--
35. traumatolog
--
--
+
--
Nielimitowane zabiegi ambulatoryjne
pielęgniarskie, ogólnolekarskie, alergologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne,
okulistyczne, ortopedyczne, otolaryngologiczne, urologiczne
+
+
+
+
Diagnostyka laboratoryjna
ilość bezpłatnych badań / ilość badań ze zniżką 15%
bez limitu, do wielokrotnego wykorzystania
1. Badania hematologiczne i układu krzepnięcia
10
11
11
--
2. Badania biochemiczne
33 / 3
40
51
5 / 3
3. Badania serologiczne i immunologiczne
6
8
8
3
4. Badania hormonalne
1 / 16
18
28
16
5. Badania immunologiczne
3
5
15
3
6. Badania wirusologiczne
7
7
9
7
7. Badania bakteriologiczne
5
9
19
1
8. Badania moczu
6
6
18
1
9. Badania kału
3
5
5
--
10. Cytologia wymazu z szyjki macicy
+
+
+
+
11. Biopsja, skórne testy alergiczne
4
4
4
4
12. Badania nowotworowe - AFP i antygeny
--
--
5
--
Diagnostyka radiologiczna
ilość bezpłatnych badań lub zniżka
bez limitu, do wielokrotnego wykorzystania
1. RTG
39
39
39
--
2. Mammografia, urografia, wlew doodbytniczy
+ 15% zniżki
+
+
+ 15 % zniżki
Diagnostyka ultrasonograficzna
ilość bezpłatnych badań lub zniżka
bez limitu, do wielokrotnego wykorzystania
1. USG
24
27
29
7
2. Echokardiografia (ECHO), USG dopplerowskie i transrektalne
+ 15% zniżki
+
+
+ 15% zniżki
Diagnostyka obrazowa TK i NMR
Tomografia komputerowa i rezonans (bez kontrastu)
+ 15% zniżki
+
+
+ 15% zniżki
Diagnostyka endoskopowa
Gastroskopia, sigmoidoskopia, rektoskopia, kolonoskopia
+ 15% zniżki
+
+
+ 15% zniżki
Badania czynnościowe
EKG spoczynkowe
+
+
+
--
Spirometria
+
+
+
+
EKG Holtera, EKG próba wysiłkowa, EEG,
EMG, densytometria, audiometria
+ 15% zniżki
+
+
+ 15% zniżki
Prowadzenie ciąży
opieka lekarza ginekologa, konsultacje i badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo  w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu
+
+
+
--
Szczepienia ochronne
przeciwko grypie sezonowej
+
+
+
--
anatoksyna przeciw tężcowi
+
+
+
--
przeciw WZW typu A
--
--
+
--
przeciw WZW typu B
--
--
+
--
Opieka stomatologiczna - stomatologia zachowawcza
Raz w roku przegląd stomatologiczny
+
+
+
+
Leczenie zachowawcze - m.in wypełnienie zęba i kanału, odbudowa zęba, trepanacja zęba, znieczulenie, leczenie zmian na błonie śluzowej, lakierowanie zębów fluorem, lakowanie i piaskowanie, scaling złogów, RTG
+ 20% zniżki
+ 20% zniżki
+ 20% zniżki
+ 20% zniżki
Wizyty domowe
Porady lekarskie internisty lub lekarza rodzinnego albo pediatry udzielane całodobowo
+ 2 razy w roku
+ 4 razy w roku
+ 4 razy w roku
--
Rehabilitacja ambulatoryjna - 30 zabiegów w roku
Zabiegi kinezoterapii (ćwiczenia, mobilizacja, neuromobilizacja, masaż, wyciągi)
--
--
+
--
Zabiegi fizykoterapii (elektrostymulacja, galwanizacja, jonofereza, prądy, magnetoterapia, ultradźwięki, laseroterapia, sollux)
--
--
+
--
Ubezpieczenie na życie z sumą ubezpieczenia 100 zł
taktaktaktak
TAP - konsultacja prawna - zobacz szczegóły >>>
--
--
+
--
Wiek wstępu:
od 18 do 67 r.ż
od 18 do 67 r.ż
od 18 do 67 r.ż
od 67 r.ż
Wiek końca ochrony:
67 r.ż
67 r.ż
67 r.ż
bez ograniczeń
SKŁADKA MIESIĘCZNA:
Komfort
Komfort Plus
Optimum
Standard
(dla Seniora)
PAKIET INDYWIDUALNY
(1 ubezpieczony - osoba dorosła)
79 zł
112 zł

172 zł

47 zł

PAKIET PARTNERSKI (MINI RODZINNY)
(WARIANT A -  1 ubezpieczony + dziecko od narodzin do 18 lat, lub jeśli się uczy do 25 lat,
WARIANT B -  1 ubezpieczony + współmałżonek / partner)
156 zł

219 zł

335 zł

93 zł

PAKIET RODZINNY
(1 ubezpieczony + współmałżonek / partner
+ wszystkie dzieci od narodzin do 18 lat lub jeśli się uczy do 25 lat)
234 zł
328 zł
498 zł
-

WAŻNE !
W przypadku rezygnacji z kontynuowania opieki medycznej lub zakończenie z powodu nieopłacenia składki w terminie - ponowne przystąpienie do pakietu zdrowotnego
w ramach CIZ nie będzie możliwe.
Potrzebujesz ochrony na życie ?
PRZYDANE DOKUMENTY:
PZU Zdrowie
Komfort
PZU Zdrowie
Komfort Plus
PZU Zdrowie
Optimum
PZU Zdrowie
Standard (dla Seniora)
OWU:
Przewodnik:
Ulotka: (skrócony opis wszystkich wariantów)
Zakres:
Refundacja: (zasady, formularz, cennik)
W jaki sposób umówić się na wizytę lub badania?
Na wizytę u lekarza lub badania
umówisz się za pośrednictwem:
całodobowej infolinii
pod nr 801 405 905 lub 22 56 65 666
aplikacji mobilnej PZU
formularza umówienia wizyty na stronie PZU.pl
czatu na stronie PZU.pl
Konsultant prowadzi pacjenta przez proces organizacji wizyty:
KROK 1
Jeżeli zachorujesz, wystarczy, że skontaktujesz się z PZU.
KROK 2
Konsultant umówi wizytę, udzieli informacji i wyśle SMS potwierdzający termin wizyty.
KROK 3
Pacjent udaje się na umówioną wizytę. Zabiera ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.
POTRZEBUJESZ DODATKOWYCH INFORMACJI?
CHCIAŁBYŚ SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA
I ZASTANAWIASZ SIĘ KTÓRY WARIANT WYBRAĆ?

Skontaktuj się ze mną.
Jestem do Twojej dyspozycji.
Tel: ...
Mail: ...

509 835 703
Ubezpieczający:
Centrum Inicjatyw Zawodowych
ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300
01-204 Warszawa
Dane rejestrowe:
Dane kontaktowe:
NIP: 5272822173
REGON: 368406458
KRS: 0000696952
Infolinia: 22 425 35 03
adres email: biuro@ciz.org.pl
biuro czynne: pon - pt od 8.00 do 18.00
Statut CIZ
Regulamin przystąpienia i korzystania z benefitów CIZ
Wróć do spisu treści